Save the future

Save the future

De hoeveelheid CO² in onze atmosfeer schoot de afgelopen jaren drastisch omhoog en onze groene long, het regenwoud, werd massaal gekapt voor de aanbouw van industrie, landbouw en andere bebouwing. Met alle gevolgen vandien. De aarde warmt op, onze poolkappen smelten weg als sneeuw voor de zon en de zeespiegel stijgt. Het is al lang geen 5 voor 12 meer. Het is tijd. Tijd om ons consumptiepatroon aan te passen, tijd voor verandering maar bovenal: het tijd is om onze planeet te redden.

Men moet deze dagen niet langer inzetten op zuiver winstbejag, maar kiezen voor een beleid waar internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) centraal staat. Denderwood wil hierin, als een van de grootste houtimporteurs in België, niet alleen volgen maar een ware voortrekker zijn. We leggen even uit hoe en wat we momenteel al doen en waar we nog naartoe kunnen werken in de toekomst.

Vroeger werd er maar weinig aandacht geschonken aan de manier waarop tropisch hardhout verkregen werd. Maar dat veranderde sinds de komst van de EUTR-verordening (European Timber Regulation, sinds 2010). Deze maatregel gebruikt men om de illegale houtkap tegen te gaan en voorkomt dat producten die verkregen werden uit illegale houtkap op de Europese markt terechtkomen. Een andere optie om aan te tonen dat je op een duurzame manier omgaat met hout, is door middel van een PEFC- en/of FSC-certificering.  Bij Denderwood is het gamma gecertificeerde (FSC®, PEFC, MTCC, VLO, OLB, TFT, MYTLAS, V-Legal en TLTV) houtsoorten enorm uitgebreid.

Wat is FSC hout?

Het Forest Stewardship Council, beter gekend als FSC, is een internationale non-profitorganisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer. Deze organisatie werd in 1993 opgericht door boseigenaars, bedrijven, milieuorganisaties en socio-politieke bewegingen als antwoord op het massaal kappen van illegaal verkregen hout.

Als je weet dat er elke 2 seconden een volledig voetbalveld aan bosgebied sneuvelt, dan weet je dat ontbossing één van de belangrijkste oorzaken is van de klimaatverandering. Bossen zijn niet alleen belangrijk voor onze CO²-uitstoot maar ze zorgen ook voor biodiversiteit en bepalen mee het ecosysteem dat ervoor zorgt dat leven op onze aarde mogelijk is. De druk op deze bossen moet dus snel naar beneden. FSC controleert dit aan de hand van 3 pijlers, ook wel gekend als de 3 P’s (people, planet en profit). Zo wil het wereldwijd onze bossen beschermen en vooral behouden.

01. Ecologisch geschikt

Het bosbeheer draagt bij tot het behoud van de biodiversiteit en respecteert daarbij het huidige bos- en ecosysteem.

02. Sociale correct

Duurzaamheid is niet enkel rekening houden met het milieu, maar ook met de mensen die actief zijn in de sector. Duurzaam bosbeheer staat daarom garant voor veilige arbeidsomstandigheden en draagt bij in het welzijn van de lokale bevolking.

03. Economisch leefbaar

Het beheer van het bos moet ten alle tijde economisch rendabel zijn en uitgewerkt planmatig uitgedacht worden.

Bereken hier de impact van je hout

Onze FSC houtsoorten:

Een greep uit enkele houtsoorten die Denderwood aanbiedt met FSC-certificaat:

bangkirai, dark red meranti seraya, dark red meranti, afzelia doussié, gombé, ipé, iroko, kempas, keruing, lariks, niové, ovangkol, padouk, sipo, teak, jatoba.

FSC certificaatcode: WB-COC-001216

FSC licentiecode: FSC-C008332